Ak vám tovar, ktorý ste u nás kúpili, nevyhovuje z akéhokoľvek dôvodu, môžete ho vrátiť alebo vymeniť. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy je povinný uplatniť písomnou formou, alebo je možné použiť dostupný formulár. Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu, ktorú nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkách.

Pri vrátení tovaru je potrebné zaslať formulár vrátenia tovaru spolu s originálnym dokladom o kúpe. Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy na základe odstúpenia od zmluvy, poškodený tovar bude vrátený odosielateľovi. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť. Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Tovar zasielajte na adresu: Peter Bartko – Espiria, SNP 822/43, Sečovce 078 01

Formulár na odstúpenie od zmluvy / vrátenie, výmena tovaru.